89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårnets historie

 

Første gang man hører om Tårnet er sent i 1890-årene.

 

Den engelske konsulen Thomas Sewel hadde kjøpt Langbråten gård som han og hans familie skulle bruke som landsted. Han satte i gang storstilt utbygging og renovering av huset. Det ble et stort bygg i tre etasjer, med store saler til festligheter og godt med plass til storfamilien Sewel.

 

 

1931

 

Som engelskmenn flest var også konsulen interessert i jakt og fikk oppført et jakttårn på en høyde ovenfor herskapshuset. Konsulen fikk til og med anlagt en ridesti opp til tårnet som tronet utover myrlandskapet sør for hytta.

 

I 1912 tok Otto Pedersen over gården og siden jaktinteressen ikke var like stor, forfalt tårnet gradvis. Etter noen år ble store deler av tårnet revet. Kun fundamentet sto da igjen.

 

2. Nordstrand speidertropp ble startet i maidagene 1927 og det tok ikke lang tid før ruinene på Tårnåsen fattet interesse hos speiderne. 

I skjul begynte man så smått å bygge tak. 

I 1936 ble ”forhandlinger” med Pedersen satt i gang og man fikk gjort en avtale om at "man kunne værra der, men ittno bygging..."

Heldigvis for speiderne var ikke Pedersen så ofte oppom hytta.

Det ble gjort store forbedringer, bl.a. ble det bygget et ildsted og hytta gjort  mer beboelig . En regntung novemberdag 1936 ble det holdt innvielsesfest på hytta.

 

I 1939 ble hytta overlevert til 2. Nordstrand tropp samtidig som det ble skrevet en kontrakt hvor det sto at speiderne kunne bruke hytta mer permanent og at de etter beste befinnende kunne utbedre hytta som de ønsket. Men det var en tidsbegrenset kontrakt på kun ti år.

 

Da krigen kom i 1940 ble hytta ”solgt” til tre av speiderne. Hytta fungerte som våpendepot og radiopost for Milorg under krigen og mangt et sabotasjeraid ble planlagt på Tårnhøgda. Siden hytta var såpass mye i bruk ble det bygd flunkende nytt tak julen 1943

 

1941

 

Etter krigen kom hytta tilbake i troppens eie, og det ble satt i gang ny oppussing.

 

Da man ikke lenger hadde så god kontakt med grunneieren ble det uenigheter rundt videre oppussing og man fant ut at et salg var det beste for alle parter. Etter mye om og men, med både grunneier og Oslo Kommune ble den 2,1 mål store eiendommen ”Tårnet”, gnr 171, bnr 28, tinglyst 16. mars 1954 i 2.Nordstrand tropps eie.

 

 

 Da ble oppussingen virkelig 

 satt i gang og den 5. mai 1957

 ble en nyoppusset  og utvidet

 hytte høytidelig gjen- 

 åpnet for annen gang av 

 Troppsleder Finn Gundersen.

 

 Hytta hadde fått  splitter nytt 

 eternitttak, en stor

 natursteinspeis og

 en sovehems med plass til 8

 speidere. Selv de gamle

 ammunisjonskassene ble

 brukt og fungerer den dag i

 dag som skap på den ene

 langveggen.

 

 

 

 

 

1957

 

 

En hytte med respekt for seg selv måtte ha en flaggstang og et passende tre i området ble kappet ned, barket og pusset.

Det ble støpt fundament og stor var skuffelsen når man kom opp til hytta igjen og fant flaggstangen saget opp i tre biter. 

"Operasjon flaggstang" viste seg til slutt å ta hele 9 år!

Enden på visa var nemlig at man kjøpte en flaggstang som ble satt opp. Da var det blitt 1966...

 

 

1957

 

På begynnelsen av både 70- og 80-tallet gjennomgikk hytta store forbedringer og den store natursteinspeisen ble revet, hytta ble utvidet med to meter og det ble murt opp en noe mer hensiktsmessig mursteinspeis. Etter et innbrudd i 1993 ble det satt i gang nok et oppussningsprosjekt. Gulver, vegger og tak ble pusset opp, det ble satt opp ny kjøkkenbenk med et permanent gassbluss, et stort spisebord i stua, hyller og skap og det ble blåst nytt liv i hytta. I 2009 ble det lagt nytt tak samt at det gamle framspring ble revet og erstattet med et nytt og større vindfang.

I dag fremstår hytta som en fin og nyoppusset hytte på toppen av Tårnhøgda.

 

 

peidere

Espen OM © 2010 • Tårnets venner • Terms of Use

www.tarnet.no