89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Tårnet

 

 Tårnet Speiderhytte ligger på Tårnhøgda

 rett nord for Gjersrudleiken i

 Østmarka.

 

 Tårnet ble opprinnelig oppført på

 slutten av 1800-tallet av Konsul Thomas

 Sewel som et toetasjers jakttårn og ble

 mye brukt fram til til begynnelsen av

 1900-tallet. Tårnet var da forfallent og

 deler av tårnet ble revet så bare 

 fundamentet sto igjen.

  Hytta ble oppdaget på nytt i 1927 og har

 gjennom flere omganger blitt ombygd og

 pusset opp til den hytta vi kjenner på 

                                                                                    Tårnhøgda i dag.   

                                                                       

Hytta har en spennende historie, ligger i et fantastisk turterreng og vi vil gjerne invitere deg til å oppleve denne perlen av en hytte på Tårnhøgda.

 

 

 

Velkommen til skogs!      Hytteleie Oslo     Hytte Oslo

                            Hytteleie marka   Hytte Marka

                            Hytteleie Østmarka  Hytte Østmarka

                                          Hytte til leie  Hytte til utleie hytte leie

 

 

 

 

Espen OM © 2010 • Tårnets venner • Terms of Use

www.tarnet.no